lnwshop logo

สตอเบอรี่80 40เมล็ด/ซอง

สตอเบอรี่80 40เมล็ด/ซอง
หมวดหมู่ สตอเบอรี่
ราคา 40.00 บาท
การจัดส่งสินค้า ทางไปรษณีย์หรือทางบริษัทขนส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 พ.ค. 2560
ความพึงพอใจ
4.00/5 จาก 1 คน
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

ข้อมูลประจำพันธุ์ทางพฤษศาสตร์ 

ชนิดพืช                                 สตรอเบอรี (Strawberry : Fragaria x ananassa Duch.)
ชื่อพันธุ์/สายพันธุ์               พระราชทาน 80 (Pharachatan 80)
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์
              สตรอเบอรีพันธุ์ พระราชทาน 80 หรือ รหัส 01-16 ได้ถูกคัดเลือกครั้งแรกในฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2545 ที่แปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย (พิกัดที่ตั้ง 18 ° 48’ 39’’ N, 98° 53’ 5’’ E สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเพาะและปลูกทดสอบ ตามโปรแกรมการผสมพันธุ์ของโครงการวิจัย การผสมพันธุ์และคัดเลือกสตรอเบอรี (รหัสโครงการที่ 3025 - 3038 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2545 งบประมาณวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง)

              ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สตรอเบอรีพันธุ์ พระราชทาน 80 ก็ได้ถูกขยายต้นพันธุ์โดยวิธีผลิตต้นไหลแบบธรรมดาและการเพาะเลี้ยงต้นเนื้อเยื่อปลอดโรค เพื่อใช้ปลูกทดสอบในพื้นที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและรสชาติที่พึงพอใจด้วยการใช้วิธีสุ่มจากตัวแทนผู้บริโภค ความทนทานต่อศัตรูพืช รวมทั้งการผลิตไหลและต้นไหลสำหรับการขยายต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลานับจากนี้

ประเภท   เป็นสตรอเบอรี่รับประทานผลสด 

ระบบรากต้นที่สมบูรณ์  โดยปกติมีรากหลักประมาณ 20 - 30 ราก แต่อาจมีรากที่เรียกว่า Primary root ได้ถึง 100 ราก และมีรากแขนงเล็กๆ Rootlet นับเป็นจำนวนพันรากซึ่งถือว่าเป็นต้นที่มีระบบรากที่ดี ราก Primary root เริ่มเจริญจากส่วนลำต้นและเจริญอย่างรวดเร็วจนอาจมีความยาวหลายนิ้ว เนื้อเยื่อตรงกลางราก (Stele) เป็นสีขาวและชี้ถึงความสมบูรณ์ของต้น รากโดยทั่วไปมีอายุประมาณ 1 ปี

     
ภาพที่ 1   ระบบรากของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80

ต้น    Crown หรือ ลำต้นเป็นส่วนที่สั้นโดยปกติมีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร และส่วนนอกจะถูกปกคลุมโดยการซ้อนกันของส่วนที่เรียกว่าหูใบ (Stipules) เนื้อเยื่อส่วนแกนกลางของลำต้นเป็นบริเวณที่เสียหายได้ง่ายและมีสีขาว ความสูงของทรงพุ่ม 20 - 30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 27 เซนติเมตร รวมทั้งมีการแตกของลำต้นสาขา (Branch crown) ในปริมาณระดับปานกลางด้วย

ใบ      การเกิดของใบจนกระทั่งแทงออกมาจะใช้เวลาประมาณ 8 - 12 วันขนาดของใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ส่วนใบแต่ละใบมีชีวิตอยู่ได้นาน 1 - 3 เดือน ใบส่วนใหญ่เป็น 3 ใบย่อย (Trifoliate) รูปกลม ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย สีเขียวปานกลาง ใบย่อยกว้าง 6.5-8 เซนติเมตร ยาว 8.5-9 เซนติเมตร จำนวนใบมากว่า 25 ใบต่อต้น มีก้านใบหนาและความยาวปานกลางเฉลี่ย 11-14.5 เซนติเมตร ทรงพุ่มตั้งตรงและกว้าง 25 - 35 เซนติเมตร

(a)
(b)

ภาพที่ 2 (a)  ลำต้นของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และ (b)   ใบของสตรอเบอรีพันธุ์พระราขชทาน 80

ดอก    ช่อดอกสมบูรณ์ประกอบด้วย 1 ดอกของดอก Primary 2 ดอกของดอก Secondary 4 ดอกของดอก Tertiary และ 8 ดอกของดอก Quaternary แต่อาจพบช่อดอกหลายๆรูปแบบ ดอกเกือบทั้งหมดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect-flowered หรือ Hermaphrodite) จำนวนช่อดอกมากกว่า 7 ช่อต่อต้น เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2.2-3 เซนติเมตร เกสรตัวเมียถูกจัดเรียงแบบเวียนอย่างมีระเบียบบนส่วนของฐานรองดอก ซึ่งสังเกตจากลักษณะของเมล็ดที่อยู่บนผลถูกจัดเวียนอย่างมีระเบียบเช่นกัน ละอองเกสรตัวผู้ทนทานต่อสภาพเย็นปานกลาง เกสรตัวผู้ 25-29 อัน ดอกที่สองและสามมีขนาดใกล้เคียงกัน สีของกลีบดอกเป็นสีขาว ความหนาของก้านดอกในช่อแรกมีขนาดปานกลาง และดอกที่หนึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าใบ จำนวนช่อดอกเฉลี่ย 8 ช่อต่อต้น กลีบเลี้ยง  สีเขียวอ่อนถึงเขียว ขนาดใหญ่ จำนวน 10-13 กลีบ 

ผล    ส่วนฐานของดอกเรียกว่า Receptacle หรือฐานรองดอกซึ่งพัฒนาไปเป็นส่วนที่สามารถรับประทานได้เป็นเนื้อของผล ส่วนเมล็ดอยู่ระดับเดียวเสมอกันกับผิวของผล ไม่จมหรือนูนเกินผิวของผล โดยมีขนสองสามเส้นติดที่ผิวด้านนอกผล น้ำหนักผลเฉลี่ย 12 - 15 กรัม ขนาดกว้างและยาวเฉลี่ยมากกว่า 3 เซนติเมตร รูปร่างของผลสวยงาม (Berry shape) โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวย (Conic) ถึงทรงกลมปลายแหลม (Globose conic) ไม่พบผลที่เป็นลักษณะขรุขระและรูปทรงแบนเหมือนหงอนไก่ Fasciation ดังนั้นจึงมีพันธุกรรมที่ต้านทานต่อลักษณะอันไม่พึงประสงค์นี้ได้ เนื้อผลสีแดงสดใส ความแน่นของเนื้อผล (Firmness) มีระดับปานกลางคือเฉลี่ย ความแน่นเนื้อ 1.213 กิโลกรัม รสชาติดีมากและมีกลิ่นหอมจัดเมื่อผลสุกเต็มที่ 

เมล็ด  เกสรตัวเมียถูกจัดเรียงแบบเวียนอย่างมีระเบียบบนส่วนของฐานรองดอก ซึ่งสังเกตจากลักษณะของเมล็ดที่อยู่บนผลถูกจัดเวียนอย่างมีระเบียบเช่นกัน Achene ซึ่งมักถูกเรียกว่าเมล็ด (Seed) ได้เจริญพัฒนาเต็มที่ก่อนผลแก่หลายวัน เนื่องจากผลค่อนข้างใหญ่และมีรูปร่างปกติจึงมีจำนวนเมล็ดต่อผลมาก ทำให้ช่องว่างของผิวระหว่างเมล็ดค่อนข้างแคบจึงทนทานต่อการขนส่ง

ภาพที่ 3  ดอกของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80

ภาพที่ 4  ผลของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80

ภาพที่ 5  เมล็ดของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะอื่นๆ 
                จัดเป็นสตรอเบอรีประเภทวันสั้น (Short day type) และต้องการความหนาวเย็นปานกลาง (ประมาณ 15 – 18 °C) เป็นช่วงเวลา 20-30 วันสำหรับกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดของลำต้น ระยะเวลาจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากับ 70  วัน ผลผลิตต่อต้นสูงสุด 400 กรัม หรือประมาณ 3 ตันต่อไร่ (คำนวณจากการปลูก 10,000 ต้นต่อไร่) มีกลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่เนื้อผลมีสีสรรสวยงามและความแน่นเนื้อมากกว่า การให้ไหลและต้นไหลอยู่ในระดับมากเฉลี่ยราว 60 - 80 ต้นไหลต่อต้นแม่หนึ่งต้น นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)และราแป้ง (Powdery Mildew) สามารถปลูกเป็นการค้าได้ในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 800 เมตร

ลักษณะประจำพันธุ์พระราชทาน 80

  • ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้         12.85  ๐Brix
  • ความแน่นเนื้อ                             1.213   Kg.
  • ผลผลิต                                      400  กรัมต่อต้น
  • น้ำหนักผลเฉลี่ย                          12-15 กรัม/ผล

เมื่อจำแนกตามระดับชั้นมาตรฐาน

เกรด Extra           มากกว่า 25 กรัมขึ้นไป       4.25 % 
เกรด 1                12-20 กรัม                      12.71 %
เกรด 2                11-14 กรัม                      11.36 %
เกรด 3                10 กรัม                           13.80 %
เกรด 4                9 กรัม                             18.21 %
เกรด U                6-8 กรัม                         39.69 %

 

 
คณะผู้วิจัย 
ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์1, Hiroshi Akagi2, นายเวช เต๋จ๊ะ1และ น.ส.เบ็ญจารัชด  ทองยืน1
1สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง 
2นักวิจัยอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง 
โทร. 0-2579-6959

 

ช่วงที่เหมาะในการปลูกสตรอเบอรี่

การปลูกสตรอเบอรี่ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี  แต่หากต้องการปลูกเพื่อขายผลผลิต  ควรเลือกช่วงให้เหมาะกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการสร้างตาดอก  คือ ช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ และช่วงแสงวันสั้น

 

การเพาะเมล็ดเพื่อเก็บเกี่ยวผล  ใช้เวลาประมาณ 4 5 เดือนนับจากวันเพาะเมล็ด   ควรเพาะเมล็ดช่วง กรกฎาคม-สิงหาคม จะให้ผลผลิตช่วง ธันวาคม-มกราคม

 

การเพาะเมล็ดในช่วงเวลาอื่น เป็นการปลูกเพื่อทำแม่พันธุ์เพื่อผลิตไหลในรุ่นต่อไป  เช่น เมษายน พฤษภาคม  เพื่อเลี่ยงการขาดแคลนไหลในฤดูกาลปลูก

 

หากใช้ไหลมาปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรปลูกในช่วง กันยายน-ตุลาคม

 

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่

1.นำเมล็ดแช่ในตู้เย็น ( ต่ำกว่า 7 องศาC ) นาน 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดพักตัว

2.นำเมล็ดที่ผ่านการพักตัวแล้ว  แช่ในน้ำสะอาด เป็นเวลา 7 วัน ในทุกๆวันให้เปลี่ยนถ่ายน้ำเก่า ( มีสีน้ำตาล)ออก และเปลี่ยนน้ำใหม่แทนทุกวัน เพื่อไม่ให้เมล็ดเน่า

 

3.หลัง 7 วัน นำเมล็ดเทใส่กระดาษทิชชู่ที่เปียกน้ำ ห่อใส่กล่องไว้ 1-2 วันรากจะเริ่มงอกออกมา 

Nun Adinun
1 พ.ค. 2559 20:28 น.
สำหรับข้อมูล ขั้นตอน รายละเอียด การปลูก
ความพึงพอใจ:
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
เบนซ์
เบนซ์
101.108.210.x
7 พ.ค. 2560 19:18 น.
หัวข้อ :เมล็ดจะมาเมื่อไรครับ
สินค้ามาแล้วโปรดแจ้งที่เบอร์ 0971351552 หรือทางเมล์ หรือที่ line ID: benz2527i ครับ อยากปลูกมากครับ
ชลลดา อำนวยพร
ชลลดา อำนวยพร
49.48.215.x
2 เม.ย. 2560 00:25 น.
หัวข้อ :อยากลองปลูกค่ะ
สั่งน้อยส่งไหมคะ
Sirilux
Sirilux
125.26.138.x
6 มี.ค. 2560 20:08 น.
หัวข้อ :จะมีพันธ์ 80 จำหน่ายตอนไหนคะ
อยากได้เมล็ดพันธ์ 89ค่ะ
สุกสะหวัน
สุกสะหวัน
115.84.118.x
18 ก.พ. 2560 15:26 น.
หัวข้อ :มีเมัดพันไมครับ?
สนใจอยากทดลองปูกครับ
ปิ่น
ปิ่น
27.55.76.x
23 ธ.ค. 2559 17:08 น.
หัวข้อ :เมล็ดพันธ์สตอเบอรี่พระราชทาน80
เมื่อไหร่จะมีขายค่ะ
สุทธิพร
สุทธิพร
122.155.38.x
11 ก.ค. 2559 17:32 น.
หัวข้อ :มีเมล็ดพันธ์สตอเบอรี่ไหมครับ(พระาชทาน80)
มีของไหมครับ
บิว เฉย เฉย
บิว เฉย เฉย
118.175.252.x
4 ก.ค. 2559 19:32 น.
หัวข้อ :มีสินค้าไหมคับ
มีสินค้าไหมคับ ถ้าสั่งกี่วันได้ของคับ
ปฐวี สิกรรณา
ปฐวี สิกรรณา
223.24.90.x
12 มิ.ย. 2559 11:12 น.
หัวข้อ :มีสินค้ามั้ยคะ
0982565924/0932463995
รัตน์
รัตน์
113.53.97.x
5 มี.ค. 2559 11:28 น.
หัวข้อ :ชำระเงินแล้วส่งยองกี่วันครับ
ผม อยู่ นราธิวาสครับ
ธ.กสิกรไทย สาขาบางบ่อ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบางบ่อ ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขานิคมฯบางพลี ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน

หรือแอดมาที่ ID=@higreenshop

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านHigreen
ร้านHigreen
www.higreenshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CATEGORY

พลาสติกใส [41]

CONTACT US

02-337-6640, 02-708-6872, 061-545-1616,099-460-8384,099-460-8353
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก